Styret for Blinken skyttarlag 2003
Leiar: Hans Hansen Nestleiar: Kari Karlsen Kaserar: Jenny Jensen Ungdomsleiar: Kule Kalle

Styret 2003

Vedtekter/statutter