Gjeldene vedtekter / statutter

BLINKEN-KRUSET For å få Blinken-kruset må følgende kriterier være oppfyllt: 1. Du må være fyllt 20år. 2. Du må ha vært medlemm i blinken skyttarlag i minst 2 år. 3. Du må ha vunne inneværende års Blinken-karusell 4. Du må ha deltatt i forrige års Blinken-karusell
ÆRESMEDLEM Hva kreves av deg for å bli æresmedlem? 1. Noen i styret må foreslå deg som æresmedlem 2. Du må ha utmerket deg som medlem i laget anten sportslig eller innenfor frivillig arbeid i laget. 3. Du må være medlem, og ha vært medlem i minst 10 år.

Styret 2003

Vedtekter/statutter